Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.12.2017

Nájomná zmluva č.270/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-270-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Michaličková Vladimíra

Obec Dolné Lovčice

05.12.2017

Nájomná zmluva č.271/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-271-2017

7,00 EUR sedem eur

Michaličková Vladimíra

Obec Dolné Lovčice

05.12.2017

Nájomná zmluva č.157/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-157-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Šturdíková Vlasta

Obec Dolné Lovčice

01.12.2017

Nájomná zmluvač.389/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM- 389 -2017

27,00 EUR dvadaťsedem eur

Štefániková Mária

Obec Dolné Lovčice

01.12.2017

Nájomná zmluva č.148/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-148-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Ďuriš Augustín

Obec Dolné Lovčice

01.12.2017

Nájomná zmluva č.263/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-263-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Ďuriš Augustín

Obec Dolné Lovčice

30.11.2017

Nájomná zmluva č.333/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-333-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Ďurišová Iveta

Obec Dolné Lovčice

30.11.2017

Nájomná zmluva č.335/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-335-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Tomíková Gabriela

Obec Dolné Lovčice

30.11.2017

Nájomná zmluva č.77/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-77-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Tomíková Gabriela

Obec Dolné Lovčice

30.11.2017

Nájomná zmluva č.56/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-56-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Slováková Anna

Obec Dolné Lovčice

28.11.2017

Zmluva o dielo č.2017/11/03

č.2017-11-03

81 723,91 EUR osemdesiatjedentisícsedmstodvadsťtri Eur a 91 centov

CS.s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

27.11.2017

Nájomná zmluva č.235/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-235-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Šulková Helena

Obec Dolné Lovčice

27.11.2017

Nájomná zmluva č.342/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-342-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Horníková Janka

Obec Dolné Lovčice

27.11.2017

Nájomná zmluva č.47/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-47-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Čírová Viera

Obec Dolné Lovčice

27.11.2017

Nájomná zmluva č.257/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-257-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Čírová Viera

Obec Dolné Lovčice

24.11.2017

Nájomná zmluva č.223/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-223-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Huňadyová Martina

Obec Dolné Lovčice

22.11.2017

Nájomná zmluva č.4/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-4-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Jurišová Emília

Obec Cífer

22.11.2017

Nájomná zmluva č.66/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-66-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Vojtech Jaroslav

Obec Dolné Lovčice

22.11.2017

Vojtech Jaroslav

Z-HM-65-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Podskočová Emília

Obec Dolné Lovčice

20.11.2017

Nájomná zmluva č.170/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-170-2017

7,00 EUR sedem eur

Horníková Mária

Obec Dolné Lovčice

20.11.2017

Nájomná zmluva č.130/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-130-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Horníková Mária

Obec Dolné Lovčice

20.11.2017

Nájomná zmluva č.56/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-51-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Horníková Mária

Obec Dolné Lovčice

16.11.2017

Nájomná zmluva č.111/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-111-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Šuchmanová Silvia

Obec Dolné Lovčice

13.11.2017

Nájomná zmluva č.316/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-316-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Barošová Erika

Obec Dolné Lovčice

10.11.2017

Nájomná zmluva č.10/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-10-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Pokrývková Helena

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: