Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.07.2021

Kúpna zmluva na pozemok- spoluvlastnícky podiela

KZ na pozemok -spoluvlastnícky podiela-22-07-2021

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

Ing. Marcel Kubán, Ing.Soňa Nováková a Ivana Vladovičová

05.07.2021

Nájomná zmluva č.3/2021 o užívaní hrobového miesta

Z-HM-3-2021

27,00 EUR dvadsaťsedem

Obec Dolné Lovčice

Hýbelová Mária

01.07.2021

Zmluva o prenajme KD

Z-KD-1.7.2021

30,00 EUR tridsať

Marek Juriš

Obec Dolné Lovčice

01.07.2021

Zmluva o odbere biologicky roz.kuchynskeho odpadu

Zmluva č.21062801

Neuvedené

Obec Dolné Lovčice

Fidelity Trade s.r.o.

28.06.2021

Darovacia zmluva

1/2021

Neuvedené

OŠK Dolné Lovčice

Jana Strížová

22.06.2021

Dodatok k Zmluv e o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

Slovak Telekom

15.06.2021

Zmluva č. 2021/OBC/R/Z/TT/0156 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č. 2021/OBC/R/Z/TT/0156

500,00 EUR päťsto EUR

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

TTSK

15.06.2021

Zmluva č. 2021/OBC/R/S/TT/0148 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č. 2021/OBC/R/S/TT/0148

1 820,00 EUR jedentisíc osemstodvadsať EUR

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

TTSK

04.06.2021

Zmluva o spolupráci,Kúpna zmluva

Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

PLANTEX, s.r.o., 417, 92208 Veselé pri Piešťanoch

20.05.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých

Neuvedené

Obec Dolné Lovčice

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU OZ

08.04.2021

Zmulva o výpožičke

Zmulva o výpožičke 8-4-2021

neuvedená

Rímsko-katolícka cirkev

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

17.03.2021

Nájomná zmluva č. 2/2021 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-2-2021 č.290

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Obec Dolné Lovčice

Slovák Radovan

16.02.2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR

16.02.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

T-COM, 82513 Bratislava

16.02.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb

Dodato k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-ba

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

T-COM, 82513 Bratislava

12.02.2021

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spoluprácu

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Mesto Trnava

10.02.2021

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve ZM/2021/

Z o budúcej KZ

neuvedená

Národná diaľničná spoločnosť

Obec Dolné Lovčice

26.01.2021

Nájomná zmluva č. 1/2021 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-1-2021-č.385

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Obec Dolné Lovčice

Jaroslav Karel

25.01.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolné Lovčice v roku 2021

Z-012021 OŠK

6 500,00 EUR šesťtisícpäťsto eur

OŠK Dolné Lovčice

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

20.01.2021

Návrh poistnej zmluvy- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie/82000/

PZ-20-01-2021

162,00 EUR stošesťdesiatdva eur

UNIQA poisťovňa.a.s.

Obec Dolné Lovčice

01.12.2020

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č.074TT220011

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č.074TT22001

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Pôdohospodárska platobná agentúra

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke 1-12-2020

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

30.11.2020

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce-PZ LIPA Lovčice

Z-30-11-2020

950,00 EUR deväťstopäťdesiat eur

Obec Dolné Lovčice

Poľovnícke združenie LIPA Lovčice

11.11.2020

Dodatok č.1 kZmluve o dielo zo dňa 28.9.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

1 320,00 EUR tisíctristodvadsať eur

Ľubomír Táčovský - TABEG

Obec Dolné Lovčice

09.11.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Z-12-10-2020

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: