Navigácia

Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: Dodatok č.1 ku KZ na pozemok -spoluvlastnícky podi
 • Názov
  Dodatok č.1 ku KZ na pozemok-spoluvlastnícky podiel uzavretej dňa 22.07.2021
 • Číslo dodatku k zmluve
  Dodatok č.1 ku KZ na pozemok -spoluvlastnícky podi
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v čl. 1 bod 1 tejto zmluvy, ktorá je vo výlučnom vlastníctve predávajúcich ako spoluvlastnícky podiel na danej parcele. Predávajúci predávajú a kupujúci kupuje nasledovnú nehnuteľnosť: A. pozemok parcely registra E, parcelné číslo 141 vo výmere 141 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 874, katastrálne územie Dolné Lovčice, obec: Dolné Lovčice, okres Trnava (ďalej aj ako pozemok A). B. pozemok parcely registra E, parcelné číslo 142 vo výmere 144 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 874, katastrálne územie Dolné Lovčice, obec: Dolné Lovčice, okres Trnava (ďalej aj ako pozemok B). Predávajúci 1 predáva svoj podiel na nehnuteľnosti A a B zodpovedajúci 1/132 z uvedenej výmery na pozemku p.č. 141(nehnuteľnosť A) a podiel 1/132 z uvedenej výmery na pozemku p.č. 142 (nehnuteľnosť B). Predávajúci 2 predáva svoj podiel na nehnuteľnosti A a B zodpovedajúci 1/132 z uvedenej výmery na pozemku p.č. 141(nehnuteľnosť A) a podiel 1/132 z uvedenej výmery na pozemku p.č. 142 (nehnuteľnosť B). Predávajúci 3 predáva svoj podiel na nehnuteľnosti A a B zodpovedajúci 1/66 z uvedenej výmery na pozemku p.č. 141(nehnuteľnosť A) a podiel 1/66 z uvedenej výmery na pozemku p.č. 142 (nehnuteľnosť B).
 • Cena
  neuvedená
 • Dátum účinnosti zmluvy
  17.9.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  16.9.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Ing. Marcel Kubán, Ing.Soňa Nováková a Ivana Vladovičová
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Obec Dolné Lovčice
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ing. Tomáš Bartovič
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka