Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: Kúpna zmluva zo dňa 30.06.2022

Zmluva: Kúpna zmluva zo dňa 30.06.2022

 • Číslo zmluvy
  Kúpna zmluva zo dňa 30.06.2022
 • Predmet zmluvy
  predmetom je odplatný prevod vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho k nasledujúcim nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Dolné Lovčice, v obci Dolné Lovčice, okres Trnava, zapísaným na liste vlastníctva č. 4, ktorý je vedený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom: - pozemok, evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, s parcelným číslom 434/1, o výmere 17 254 m², druh pozemku: ostatná plocha, - pozemok, evidovaný na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, s parcelným číslom 434/4, o výmere 278 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, - stavba – budova, postavená na vyššie špecifikovanom pozemku s parcelným číslom 434/4.
 • Cena
  1,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  2.7.2022
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  30.6.2022
 • Dátum zverejnenia
  1.7.2022
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Dolné Lovčice
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  OŠK Dolné Lovčice
 • IČO
  31826652
 • DIČ
 • Adresa
  SNP, 91927 Dolné Lovčice
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ing. Tomáš Bartovič
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka