Obsah

Detail zmluvyč.: KZ na pozemok -spoluvlastnícky podiel-22-07-2021

Zmluva: Kúpna zmluva na pozemok- spoluvlastnícky podiel

 • Číslo zmluvy
  KZ na pozemok -spoluvlastnícky podiel-22-07-2021
 • Predmet zmluvy
  Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v čl.1 bod1 tejto zmluvy, ktorá je vo výlučnom vlastníctve predávajúcich ako spoluvlastnícky podiel na danej parcele. Predávajúci predávajú a kupujúci kupuje nasledovnú nehnuteľnosť: A. pozemok parcely reg. E, par.č.141 vo výmere 141 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie, zapísaný na LV č.874, katastrálne územie Dolné Lovčice, obec: Dolné Lovčice, okres Trnava. B. pozemok parcely reg. E, par.č.142 vo výmere 144 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie, zapísaný na LV č.874, katastrálne územie Dolné Lovčice, obec: Dolné Lovčice, okres Trnava. Predávajúci 1 a 2 predávajú svoj podiel na nehnuteľnosti A a B zodpovedajúci 1/132 z uvedenej výmery Predávajúci 3 predáva svoj podiel na nehnuteľnosti A a B zodpovedajúci 1/66 z uvedenej výmery.
 • Cena
  neuvedená
 • Dátum účinnosti zmluvy
  23.7.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  22.7.2021
Súvisiace dodatky k zmluve
ČísloDátum vystaveniaCena
Dodatok č.1 ku KZ na pozemok -spoluvlastnícky podineuvedená
 • 1. Zmluvná strana
  Ing. Marcel Kubán, Ing.Soňa Nováková a Ivana Vladovičová
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Obec Dolné Lovčice
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ing. Tomáš Bartovič
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka
  zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo výške 30,- Eur za m2.