Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.05.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2-2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2 000,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

TJ Družstevník Lovčice

20.04.2016

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

0,00 EUR

Ing. Miroslav Polonec

Obec Dolné Lovčice

04.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1 000,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

TJ Družstevník Lovčice

11.03.2016

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Miestna komunikácia ul. Veterná, Dolné Lovčice

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby

0,00 EUR

Mgr. Vladimír Maruniak a Ing. Milan Kvoček

Obec Dolné Lovčice

18.02.2016

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

0,00 EUR

Maruniaková Miriam

Obec Dolné Lovčice

09.02.2016

Nájomná zmluva č.:413/2016/1 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Nájomná zmluva

27,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

Jozef Škoda

28.01.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 800,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec- Piešťany

Obec Dolné Lovčice

17.12.2015

Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných služieb Proteu

Zmluva o poskytnutí poradenských a konzultačných s

0,00 EUR

Proteus s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

17.12.2015

Zmluva o pripojení k informačnému systému DEUS

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS

Obec Dolné Lovčice

09.12.2015

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

Natur-pack,a..s.

27.11.2015

Dodatok č. 1 - k Zmluve o dodávke plynu- SNP 65

Dodatok č. 1 - k Zmluve o dodávke plynu- SNP 65

0,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Dolné Lovčice

27.11.2015

Dodatok č. 1 - k Zmluve o dodávke plynu- SNP 93

Dodatok č. 1 - SNP 93

0,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Dolné Lovčice

27.11.2015

Dodatok č. 1 - k Zmluve o dodávke plynu- SNP 69-2

Dodatok č. 1 - SNP 69-2

0,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Dolné Lovčice

27.11.2015

Dodatok č. 1 - k Zmluve o dodávke plynu- SNP 69

Dodatok č. 1 - SNP 69

0,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Dolné Lovčice

06.11.2015

Zmluva o nefinančnom dare- vykonanie energetického auditu budovy

Zmluva o nefinančnom dare

0,00 EUR

Nadácia Pontis

Obec Dolné Lovčice

26.10.2015

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce

2-2015

3 000,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

TJ Družstevník Lovčice

11.08.2015

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Dolné Lovčice

28.07.2015

Zmluva o pripojení k informačnému systému DEUS

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS

Obec Dolné Lovčice

27.07.2015

Zmlva o dielo

Zmluva o dielo

18 552,24 EUR

Rastislav Púčik

Obec Dolné Lovčice

21.07.2015

Zmluva o dielo 150701

Zmluva o dielo 150701

750,30 EUR

Branislav Kubala - BOYARD, Marka Čulena 757/18 Dolné Lovčice

Obec Dolné Lovčice

03.07.2015

Rámcová zmluva o poskytovaní poradenských služieb

Rámcová zmluva

0,00 EUR

PREVAX s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

02.07.2015

Zmluva o dielo na zhotovenie svetlotechnického merania

Zmluva o dielo

676,00 EUR

ENLIT spol.s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

08.06.2015

Zmluva o spolupráci a poradenstve

Zmluva o spolupráci a poradenstve

4 200,00 EUR

Regonálna poradenská spoločnsoť,a.s.

Obec Dolné Lovčice

04.06.2015

Zmluva o vykonaní audítu účtovnej závierky za rok 2014

Zmluva o vykonaní audítu účtovnej závierky za rok

550,00 EUR

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dolné Lovčice

06.05.2015

Zmluva o poradenstve

Zmluva o poradenstve

400,00 EUR

Združenie pre mikroregoón, Vážska vodná cesta

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: