Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok

950,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

Poľovnícke združenie LIPA Lovčice

14.02.2017

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

240,00 EUR

Mapa Slovakia Digital, 82106 Bratislava

Obec Dolné Lovčice

17.01.2017

Nájomná zmluva č.57/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-57-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Tomík Peter

Obec Dolné Lovčice

17.01.2017

dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.SITB-002-2015-000041-733

dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.SITB-002-2015-0

0,00 EUR

Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR

Obec Dolné Lovčice

10.01.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok

4 050,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

TJ Družstevník Lovčice

28.12.2016

Darovacia zmluva Spr 221-2016

Darovacia zmluva Spr 221-2016

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

Slovenská republika-Špecializovaný trestný súd

14.12.2016

Zmluva o termínovanom úvere č.105-002-16

Zmluva o termínovanom úvere č.105-002-16

50 000,00 EUR

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Dolné Lovčice

02.11.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

41 994,95 EUR

LASER media, s. r.o.

Obec Dolné Lovčice

23.09.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena ev.č. oprávneného 16-1273-121540347-ZoP-VB

Zmluva o zriadení vecného bremena ev.č. oprávnenéh

0,00 EUR

Západoslovenskáb distribučná

Obec Dolné Lovčice

12.08.2016

Zmluva o dielo

1-2016

99 644,17 EUR deväťdesiatdeväťtisícšesťstoštyridsaťštyrieur a 17 centov

CS.s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

21.07.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

3-2016

2 000,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

TJ Družstevník Lovčice

21.07.2016

Zmluva o zbere použitých textílií

Zmluva o zbere použitých textílií

0,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

Juraj Kunak s.r.o.

24.06.2016

Zmluva o poverení spostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

Zmluva o poverení spostredkovateľa spracúvaním oso

0,00 EUR

Cleero SK s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

24.06.2016

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb

0,00 EUR

Cleero SK s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

20.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému združ.nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združ.nakladania s od

0,00 EUR

Natur-pack,a..s.

Obec Dolné Lovčice

15.06.2016

Zmluva č.S16T800020 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

S16T800020

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

FCC Trnava, 91701 Trnava

27.05.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

10 300,00 EUR

Ing.arch. Eva Krúpová

Obec Dolné Lovčice

15.05.2016

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

550,00 EUR

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dolné Lovčice

06.05.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2-2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

2 000,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

TJ Družstevník Lovčice

20.04.2016

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

0,00 EUR

Ing. Miroslav Polonec

Obec Dolné Lovčice

04.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

1 000,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

TJ Družstevník Lovčice

11.03.2016

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby Miestna komunikácia ul. Veterná, Dolné Lovčice

Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby

0,00 EUR

Mgr. Vladimír Maruniak a Ing. Milan Kvoček

Obec Dolné Lovčice

18.02.2016

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

0,00 EUR

Maruniaková Miriam

Obec Dolné Lovčice

09.02.2016

Nájomná zmluva č.:413/2016/1 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Nájomná zmluva

27,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

Jozef Škoda

28.01.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 800,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec- Piešťany

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: