Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.01.2018

Nájomná zmluva č.140/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-140-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Hrušovská Emília

Obec Dolné Lovčice

22.12.2017

Dodatok k zmluve č.S98T101180 o zvoze a skládkovaní odpadu

Dodatok k zmluve č.S98T101180 o zvoze a skládkovan

Neuvedené

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

18.12.2017

Nájomná zmluva č.33/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-33-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Kútna Renáta

Obec Dolné Lovčice

13.12.2017

Nájomná zmluva č.48-2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-48-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Moško Mikuláš

Obec Dolné Lovčice

12.12.2017

Nájomná zmluva č.351/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-351-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Iľaščíková Mária

Obec Dolné Lovčice

11.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakald

1-2017

neuvedená

ELEKOS

Obec Dolné Lovčice

11.12.2017

Zmluva o vykonávaní výkupu zložiek triedeného zberu komunálnych

1-2017

neuvedená

EKOway s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

06.12.2017

Nájomná zmluva č.1156/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-156-2017

7,00 EUR sedem eur

Karabová Eva

Obec Dolné Lovčice

06.12.2017

Nájomná zmluva č.225/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-225-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Karabová Eva

Obec Dolné Lovčice

06.12.2017

Nájomná zmluva č.1298/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-298-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Karabová Eva

Obec Dolné Lovčice

28.11.2017

Zmluva o dielo č.2017/11/03

č.2017-11-03

81 723,91 EUR osemdesiatjedentisícsedmstodvadsťtri Eur a 91 centov

CS.s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

08.11.2017

Zmluva/ 2017

Zmluva/ 2017

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dolné Lovčice

31.10.2017

Nájomná zmluva č.155a/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-155a-2017

7,00 EUR sedem eur

Juriš František

Obec Dolné Lovčice

20.10.2017

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

1-2017

490,00 EUR štyristodeväťdesiateur

PROTEUS s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

16.10.2017

Nájomná zmluva č.355/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-355-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Virágová Mária

Obec Dolné Lovčice

16.10.2017

Nájomná zmluva č.309/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-309-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Virágová Mária

Obec Dolné Lovčice

16.10.2017

Nájomná zmluva č.139/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-139-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Virágová Mária

Obec Dolné Lovčice

16.10.2017

Nájomná zmluva č. 245/2017o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-245-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Virágová Mária

Obec Dolné Lovčice

10.10.2017

Nájomná zmluva č.213/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-213-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Štibraváa Ľudmila

Obec Dolné Lovčice

10.10.2017

Nájomná zmluva č.1211/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-211-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Voštinárová Jarmila

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.240/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-240-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Adamcová Božena

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.1308/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-308-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Adamcová Božena

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.62/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-62-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Hanakovič Dušan

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.161/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-61-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Hanakovič Dušan

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.1311/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-311-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Hanakovič Dušan

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: