Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.01.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolné Lovčice v roku 2021

Z-012021 OŠK

6 500,00 EUR šesťtisícpäťsto eur

OŠK Dolné Lovčice

Obec Dolné Lovčice

20.01.2021

Návrh poistnej zmluvy- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie/82000/

PZ-20-01-2021

162,00 EUR stošesťdesiatdva eur

UNIQA poisťovňa.a.s.

Obec Dolné Lovčice

01.12.2020

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č.074TT220011

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č.074TT22001

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Pôdohospodárska platobná agentúra

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke 1-12-2020

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Slovenská republika-Štatistický úrad SR

30.11.2020

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce-PZ LIPA Lovčice

Z-30-11-2020

950,00 EUR deväťstopäťdesiat eur

Obec Dolné Lovčice

Poľovnícke združenie LIPA Lovčice

11.11.2020

Dodatok č.1 kZmluve o dielo zo dňa 28.9.2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

1 320,00 EUR tisíctristodvadsať eur

Ľubomír Táčovský - TABEG

Obec Dolné Lovčice

09.11.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Z-12-10-2020

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

22.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Z 2020/128/0310

12 775,00 EUR dvanásťtisicsedemstosedemdesiatpäťeur

Obec Dolné Lovčice

Ministerstvo financií SR

16.10.2020

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

Z o uzavretí budúcej KZ 16-10-2020

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Martin Vaško

16.10.2020

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

Z o uzavretí budúcej KZ-16-10-2020

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Stanislav Koricina

15.10.2020

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

Z o uzavretí budúcej KZ-15-10-2020

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

PD Zavar

15.10.2020

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

Z o uzavretí budúcej KZ-15-10-2020

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Rudolf Volek

09.10.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - IBV VANIGA III

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - IBV VA

neuvedená

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s., Priemyselná 4885/10, 92101 Piešťany

Obec Dolné Lovčice

09.10.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - IBV VANIGA III

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - IBV

neuvedená

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s., Priemyselná 4885/10, 92101 Piešťany

Obec Dolné Lovčice

08.10.2020

Zmluva č.32/POD-207/20 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

Zmluva č.32/POD-207/20

5 000,00 EUR päťtisíc eur

Obec Dolné Lovčice

Slovenská agentúra životného prostredia

28.09.2020

Zmluva o dielo

ZoD 28-09-2020

3 600,00 EUR tritisícšsťsto eur

Ľubomír Táčovský - TABEG

Obec Dolné Lovčice

21.09.2020

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Dolné Lovčice

Z o poskytnutí príspevku z RO 21-09-2020

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Obec Dolné Lovčice

OŠK Dolné Lovčice

18.09.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-19-09-2020

78,00 EUR sedemdesiatosem eur

Ing. Tomáš Bartovič

Obec Dolné Lovčice

02.09.2020

Nájomná zmluva č.390/2020o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-390-2020

27,00 EUR dvadsaťsedem

Maruniak Marián

Obec Dolné Lovčice

31.08.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpad

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

ENVIROPOL SK s.r.o.

18.08.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-19-08-2020

50,00 EUR päťdesiat eur

Mgr. Viera Čírová

Obec Dolné Lovčice

24.07.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-26-07-2020

75,00 EUR sedemdesiatpäť eur

Suchoň Jaroslav

Obec Dolné Lovčice

23.07.2020

Dodatok k Zmluva o dielo - č.02/2020

Dodatok k Zmluve o dielo - č.02/2020

neuvedená

V-architekt s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

13.07.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-14-07-2020

50,00 EUR

Polláková Slávka

Obec Dolné Lovčice

08.07.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-11-07-2020

50,00 EUR

Mária Krátka

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: