Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.11.2019

Zmluva č.20/TR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Z-20-TR-2019

6 000,00 EUR šesťtisíc

Obec Dolné Lovčice

Ministerstvo vnútra SR

05.11.2019

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce na rok 2019

Z-05-11-2019

950,00 EUR deväťstopäťdesiat eur

Obec Dolné Lovčice

Poľovnícke združenie LIPA Lovčice

29.10.2019

Zmluva o prenájme priestorov KD Dolné Lovčice

Z-KD-09-11-2019

neuvedená

Spolok priateľov lovčického náturizmu

Obec Dolné Lovčice

10.10.2019

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z -G-10-10-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Karelová Eva

Obec Dolné Lovčice

09.10.2019

Poistná zmluva

PZ č.9127003695

197,64 EUR stodeväťdesiatsedem eur šesťdesiatštyricentov

Obec Dolné Lovčice

UNIQA poisťovňa,sa.s.

07.10.2019

Zmluva o umeleckom výkone- FS Zavaran

ZoUV2-5-10-2019

100,00 EUR sto eur

Mgr. Baudyšová

Obec Dolné Lovčice

07.10.2019

Zmluva o umeleckom výkone- Veselí starci

ZoUV1-5-10-2019

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Hambálek Dušan

Obec Dolné Lovčice

26.09.2019

Zmluva o prenájme priestorov spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-28-09-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Straková Eleonóra

Obec Dolné Lovčice

25.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

CEZ ÚV SR: 276/2019

11 000,00 EUR jedenásť tisíc eur

Obec Dolné Lovčice

Úrad vlády SR

20.09.2019

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z -G-21-09-2019

70,00 EUR sedemdesiat eur

Slováková Anna

Obec Dolné Lovčice

16.09.2019

Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy

ZoUBDZ 16-09-2019-4

neuvedené

Izakovič Ivan Izakovičová Lucia

Obec Dolné Lovčice

16.09.2019

Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy

ZoUBDZ 16-09-2019-3

neuvedená

Čaplová Ingrid

Obec Dolné Lovčice

16.09.2019

Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy

ZoUBDZ-16-09-2019-2

neuvedená

Morávková Dana a Horník Mário

Obec Dolné Lovčice

16.09.2019

Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy

ZoUBDZ 16-09-2019-1

neuvedená

Krajčovič Marcel

Obec Dolné Lovčice

30.08.2019

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisacich služieb

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a s

neuvedená

Verejná informačná služba, spol.s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

30.08.2019

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich sl

Z-30-08-2019

neuvedená

Verejná informačná služba, spol.s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

28.08.2019

Zmluva o výpožičke

Z-28-08-2019

neuvedená

Novák Martin

Obec Dolné Lovčice

24.07.2019

Zmluva o prenájme spol.miestnosti u Gorazda

Z-G-27-07-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Lošonská Eleonóra

Obec Dolné Lovčice

22.07.2019

Zmluva č. 078-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

Z-078-3/O-ŠP/2019

700,00 EUR sedemsto eur

Obec Dolné Lovčice

TTSK

12.07.2019

Zmluva o poskytovaní služby

Zmluva PMS-19-07-0104

6,00 EUR šesťeur

Obec Dolné Lovčice

Periskop s.r.o.

08.07.2019

Dodatok č. k zmluve č.55/06/2018

Dodatok č.1 k zmluve č.55/06/2018

28,80 EUR dvadsaťosem eur osemdesiat centov

Obec Dolné Lovčice

FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, 91701 Trnava

04.07.2019

Zmluva č.014-TT-K o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.014-TT-K/RO/2019

500,00 EUR Päťstoeur

Obec Dolné Lovčice

TTSK

03.07.2019

Nájomná zmluva č.382/2019 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-382-2019

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Stoják Antonín

Obec Dolné Lovčice

02.07.2019

Zmluva o pokytnutí príspevku z rozpočtu obce

Z-2019-02-07

4 000,00 EUR štyritisíceur

TJ DRUZSTENIK LOVCICE

Obec Dolné Lovčice

27.06.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 28.6.2019

Z-G-28-06-2019

Neuvedené

Kulifaj Miroslav

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: