Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.12.2017

Dodatok k zmluve č.S98T101180 o zvoze a skládkovaní odpadu

Dodatok k zmluve č.S98T101180 o zvoze a skládkovan

Neuvedené

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

11.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakald

1-2017

neuvedená

ELEKOS

Obec Dolné Lovčice

11.12.2017

Zmluva o vykonávaní výkupu zložiek triedeného zberu komunálnych

1-2017

neuvedená

EKOway s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

28.11.2017

Zmluva o dielo č.2017/11/03

č.2017-11-03

81 723,91 EUR osemdesiatjedentisícsedmstodvadsťtri Eur a 91 centov

CS.s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

08.11.2017

Zmluva/ 2017

Zmluva/ 2017

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dolné Lovčice

20.10.2017

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

1-2017

490,00 EUR štyristodeväťdesiateur

PROTEUS s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

26.09.2017

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

Neuvedené

Martin Pavlík

Obec Dolné Lovčice

30.08.2017

Kúpna zmluva

2017-2

4 350,00 EUR štyritisíctristopäťdesiat

Martin Pavlík

Obec Dolné Lovčice

07.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva

2017-1

6 720,00 EUR šesťtisícsedemstodvadsať Eur

Obec Dolné Lovčice

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR

17.07.2017

Zmluva o združení finančých prostriedkov a o spolupráci pri príprave a implementácii projektu

Zmluva o združení fin. prostriedkov

1 272,80 EUR tisícdvestosedemdesiatdvaeur osemdesiatcentov

Obec Dolné Lovčice

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

08.06.2017

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

Zmluva/ 2016-2017

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dolné Lovčice

08.06.2017

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2017-06-05vs2

186,00 EUR stoosemdesiatšesť

Obec Dolné Lovčice

TOPSET Solutions s.r.o.

04.04.2017

Kúpna zmluva

1/2017

400,00 EUR štyristo eur

Obec Dolné Lovčice

Maruniak Ladislav

30.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

1/2017

Neuvedené

Obec Dolné Lovčice

ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka

02.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok

950,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

Poľovnícke združenie LIPA Lovčice

14.02.2017

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

240,00 EUR

MAPA Slovensko Digital s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

17.01.2017

dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.SITB-002-2015-000041-733

dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.SITB-002-2015-0

0,00 EUR

Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR

Obec Dolné Lovčice

10.01.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok

4 050,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

TJ Družstevník Lovčice

14.12.2016

Zmluva o termínovanom úvere č.105-002-16

Zmluva o termínovanom úvere č.105-002-16

50 000,00 EUR

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Dolné Lovčice

02.11.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

41 994,95 EUR

LASER media, s. r.o.

Obec Dolné Lovčice

23.09.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena ev.č. oprávneného 16-1273-121540347-ZoP-VB

Zmluva o zriadení vecného bremena ev.č. oprávnenéh

0,00 EUR

Západoslovenskáb distribučná

Obec Dolné Lovčice

12.08.2016

Zmluva o dielo

1-2016

99 644,17 EUR deväťdesiatdeväťtisícšesťstoštyridsaťštyrieur a 17 centov

CS.s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

21.07.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

3-2016

2 000,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

TJ Družstevník Lovčice

21.07.2016

Zmluva o zbere použitých textílií

Zmluva o zbere použitých textílií

0,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

Juraj Kunak s.r.o.

24.06.2016

Zmluva o poverení spostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

Zmluva o poverení spostredkovateľa spracúvaním oso

0,00 EUR

Cleero SK s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: