Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.12.2019

Dodatok k zmluve č. S98T101180o zvoze a skládkovaní odpadu

Dodatok k zmluve č. S98T101180o zvoze a skládkovan

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

16.12.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydavania certifikátov

Z-201914790

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Disig,a.s.

02.12.2019

Zmluva o spolupráci pri implementácii projketu Sieť náučných chodníkov ZOMOT

Z- Sieť náučných chodníkov -2-12-2019

272,40 EUR dvestosedemdesiatdva eur štyridsať centov

Obec Dolné Lovčice

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

29.11.2019

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-30-11-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Adamec Jozef

Obec Dolné Lovčice

21.11.2019

Zmluva o prenájme priestorov spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-23-11-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Šturdík Eduard

Obec Dolné Lovčice

12.11.2019

Zmluva č.20/TR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Z-20-TR-2019

6 000,00 EUR šesťtisíc

Obec Dolné Lovčice

Ministerstvo vnútra SR

05.11.2019

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce na rok 2019

Z-05-11-2019

950,00 EUR deväťstopäťdesiat eur

Obec Dolné Lovčice

Poľovnícke združenie LIPA Lovčice

29.10.2019

Zmluva o prenájme priestorov KD Dolné Lovčice

Z-KD-09-11-2019

neuvedená

Spolok priateľov lovčického náturizmu

Obec Dolné Lovčice

10.10.2019

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z -G-10-10-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Karelová Eva

Obec Dolné Lovčice

09.10.2019

Poistná zmluva

PZ č.9127003695

197,64 EUR stodeväťdesiatsedem eur šesťdesiatštyricentov

Obec Dolné Lovčice

UNIQA poisťovňa,sa.s.

07.10.2019

Zmluva o umeleckom výkone- FS Zavaran

ZoUV2-5-10-2019

100,00 EUR sto eur

Mgr. Baudyšová

Obec Dolné Lovčice

07.10.2019

Zmluva o umeleckom výkone- Veselí starci

ZoUV1-5-10-2019

450,00 EUR štyristopäťdesiat eur

Hambálek Dušan

Obec Dolné Lovčice

26.09.2019

Zmluva o prenájme priestorov spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-28-09-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Straková Eleonóra

Obec Dolné Lovčice

25.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

CEZ ÚV SR: 276/2019

11 000,00 EUR jedenásť tisíc eur

Obec Dolné Lovčice

Úrad vlády SR

20.09.2019

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z -G-21-09-2019

70,00 EUR sedemdesiat eur

Slováková Anna

Obec Dolné Lovčice

16.09.2019

Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy

ZoUBDZ 16-09-2019-4

neuvedené

Izakovič Ivan Izakovičová Lucia

Obec Dolné Lovčice

16.09.2019

Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy

ZoUBDZ 16-09-2019-3

neuvedená

Čaplová Ingrid

Obec Dolné Lovčice

16.09.2019

Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy

ZoUBDZ-16-09-2019-2

neuvedená

Morávková Dana a Horník Mário

Obec Dolné Lovčice

16.09.2019

Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy

ZoUBDZ 16-09-2019-1

neuvedená

Krajčovič Marcel

Obec Dolné Lovčice

30.08.2019

Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich sl

Z-30-08-2019

neuvedená

Verejná informačná služba, spol.s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

28.08.2019

Zmluva o výpožičke

Z-28-08-2019

neuvedená

Novák Martin

Obec Dolné Lovčice

24.07.2019

Zmluva o prenájme spol.miestnosti u Gorazda

Z-G-27-07-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Lošonská Eleonóra

Obec Dolné Lovčice

22.07.2019

Zmluva č. 078-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

Z-078-3/O-ŠP/2019

700,00 EUR sedemsto eur

Obec Dolné Lovčice

TTSK

12.07.2019

Zmluva o poskytovaní služby

Zmluva PMS-19-07-0104

6,00 EUR šesťeur

Obec Dolné Lovčice

Periskop s.r.o.

08.07.2019

Dodatok č. k zmluve č.55/06/2018

Dodatok č.1 k zmluve č.55/06/2018

28,80 EUR dvadsaťosem eur osemdesiat centov

Obec Dolné Lovčice

FIRECONTROL SAFETY s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: