Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.05.2022

Ob-19-05-2022

ROUNDUP KLASIK PRO 5L

118,00 EUR

ZAFIDO s.r.o

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

16.05.2022

Ob-16-05-2022

MAXI led adventná svieca 0,5m x 0,2m v počte 4 ks

394,00 EUR

Schnierer PDL s.r.o

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

10.05.2022

Ob-10-05-2022

Vývoz zberných kontajnerov na odpadové sklo

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 91701 Trnava

02.05.2022

Ob-02-05-2022

Magnetky 9x6cm -150 ks Oblátky s vašou potlačou na obale -150 ks

484,20 EUR

CBS spol.s.r.o.

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

28.04.2022

Ob-28-04-2022

vybudovanie parkovacích miest zo zatrávňovacej dlažby na Gorazdovej ulici pri bytovke

neuvedená

KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 91701 Trnava

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

25.04.2022

Ob-22-04-2022-1

objednávka tonerov

119,76 EUR

Damedis s.r.o.

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

22.04.2022

Ob-22-04-2022-2

Vývoz zberných kontajnerov na odpadové sklo

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

19.04.2022

Ob -19-04-2022

herné prvky a ich montáž

8 994,00 EUR

AGGER, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

13.04.2022

Ob-13-04-2022

gumová dlažba + doprava

336,00 EUR

ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2, 81106 Bratislava

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

08.04.2022

Ob-08-04-2022

vybudovanie parkovacích miest zo zatrávňovacej dlžaby pred miestnym cintorínom

neuvedená

KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 91701 Trnava

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

15.03.2022

Ob-15-03-2022

výroba a montáž dažďových zvodov na prístrešok v MŠ

650,00 EUR

Viliam Arbes

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

15.03.2022

Ob-15-03-2022

vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie objektu: Kultúrny dom, obec Dolné Lovčice, stupe

5 400,00 EUR päťtisíc štyristo Eur

3MP, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

28.02.2022

Ob-28-02-2022

objednávka tonerov

429,60 EUR štyristodvadsaťdeväť eur šesťdesiatcentov

damedis s.r.o.

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

23.02.2022

Ob-23-02-2022

Vývoz zberných kontajnerov na odpadové sklo

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

18.02.2022

Ob-18-02-2022

oprava VO v celej obci

neuvedená

Jozef Sýkora -SVH

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

16.02.2022

Ob-16-02-2022

objednávka matričných tlačovín /Úmrtný list, Sobášny list a Potvrdenie o pobyte/

43,20 EUR štyridsať tri eur dvadsať centov

Centrum polygrafických služieb MV SR, p. o.

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

31.01.2022

Ob-31-01-2022

Vývoz zberných kontajnerov na odpadové sklo

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

24.01.2022

Ob-24-01-2022

pracovné odevy + čiapky a pracovná obuv

197,06 EUR stodeväťdesiatsedem eur šesť centov

ĽUBICA, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

20.01.2022

Ob-20-01-2022

Metodická príručka: VEĽKÝ PREHĽAD ZMIEN s účinnosťou od 1.4. 2022 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejno

20,00 EUR dvadsať eur

SEO s.r.o., Bukureštská 2555/25, 04013 Košice

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

05.01.2022

Ob-05-01-2022

objednávka tonerov

118,56 EUR stoosemnásť eur päťdesiatšesť centov

damedis s.r.o.

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

03.01.2022

Ob-03-01-2022-3

montáž vianočného osvetlenia a následná demontáž / podľa dohovoru po ukončení vianočného obdobia /

neuvedená

Jozef Sýkora -SVH

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

03.01.2022

Ob-03-01-2022-02

oprava verejného osvetlenia a oprava vianočného osvetlenia

neuvedená

Jozef Sýkora -SVH

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

03.01.2022

Ob-03-01-2022-1

oprava miestneho rozhlasu

neuvedená

Jozef Sýkora -SVH

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

03.01.2022

Ob-03-01-2022

Vývoz zberných kontajnerov na odpadové sklo

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

17.12.2021

Ob-15-12-2021

Vývoz zberných kontajnerov na odpadové sklo

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: