Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28.09.2020

Ob -28-09-2020

Vývoz zberných kontajnerov na odpadové sklo

0,00 EUR neuvedená

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

25.09.2020

Ob-25-09-2020

sáčik na psie exkrementy Fedog

59,02 EUR päťdesiatdeväťeur dva centy

Kovotyp,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

24.09.2020

Ob-24-09-2020

10 l univerzálny liehový dezinfekčný prípravok

44,43 EUR štyridsaťštyrieur štyridsaťtricentov

PROSILVA

Obec Dolné Lovčice

25.08.2020

Ob-25-08-2020

Vývoz zberných kontajnerov na odpadové sklo.

neuvedená

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

24.08.2020

Obv-24-08-2020

objednávka dezinfekčných a hygienických prípravkov

neuvedená

Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA

Obec Dolné Lovčice

24.08.2020

Ob-24-08-2020

Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia v lokalite JUH v našej obci a opravu na miestnom ro

neuvedené

Jozef Sykora SVH

Obec Dolné Lovčice

22.07.2020

Ob-22-07-2020

vývoz zberných kontajnerov na sklo

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

22.06.2020

Ob-22-06-2020

objednávame si u Vás 2 ks tabúľ formát A3 v cene 45,-€ / ks s textom( podľa Vami zaslaného vzoru)

90,00 EUR deväťdesiat eur

Jozef Šmrhola - Olymp

Obec Dolné Lovčice

19.06.2020

Ob-19-06-2020

Vývoz zberných kontajnerov na odpadové sklo.

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

26.05.2020

Ob-26-05-2020

ROUNDUP KLASIK PRO 5L

56,00 EUR päťdesiatšesť eur

ZAFIDO s.r.o

Obec Dolné Lovčice

20.05.2020

Ob-20-05-2020-MŠ

teplomer

57,90 EUR päťdesiatsedem eur deväťdesiatcentov

Genus Pharma s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

20.05.2020

Ob-20-05-2020

10 l univerzálny liehový dezinfekčný prípravok

44,43 EUR štyridsaťštyrieur štyridsaťtricentov

PROSILVA

Obec Dolné Lovčice

15.05.2020

Ob-15-05-2020-KS

kamerový sytém

8 403,78 EUR osemtisícštyristotri eur sedemdesiatosem centov

ROVEZ,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

15.05.2020

Ob-15-05-2020

Gumová dlažba Hobby červená 500x500x25mm + doprava- podľa cenovej ponuky

507,53 EUR päťsto sedem eur päťdesiattri centov

OZY s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

13.05.2020

Ob-13-05-2020-3

objednávka tonerov

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Damedis s.r.o.

13.05.2020

Ob-13-05-2020-2

odber použitého kuchynského oleja

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

LADISCO s.r.o.

13.05.2020

Ob-13-05-2020-1

vývoz zberných kontajnerov na sklo

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

21.04.2020

Ob-21-04-2020

5 l univerzálny liehový dezinfekčný prípravok

23,48 EUR dvadsaťtri eur štyridsaťosemcentov

PROSILVA

Obec Dolné Lovčice

07.04.2020

Ob-07-04-2020-1

vývoz skla

neuvedená

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

07.04.2020

Ob-07-04-2020

výmena SN

neuvedená

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

06.04.2020

Ob-06-04-2020

Objednávame si u Vás korugovanú chráničku 75 mm a chráničku HDPE 32

neuvedená

PIDOS s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

18.03.2020

Ob-18-03-2020

objednávka tonerov do tlačiarní

neuvedená

Damedis s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

17.03.2020

Ob-17-03-2020

nákup športového vybavenia pre futbalový klub TJ Dolné Lovčice

1 199,50 EUR tisícstodeväťdesiatdeväťeur päťdesiatcentov

MEVA SPORT SK2 s.r.o., Prevádzka Koplotovce

Obec Dolné Lovčice

17.03.2020

Ob-17-03-2020-RS

dvojpásmové reproduktorové sústavy ELIPSE -8BT

239,00 EUR dvestotridsaťdeväťeur

EduWork s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

12.03.2020

Ob-12-03-2020

formuláre a matričné doklady- potvrdenie o pobyte - bianco

28,60 EUR dvadsaťosem eur šesťdesiatcentov

Centrum polygrafických služieb MV SR, p. o.

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: