Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.05.2020

Ob-20-05-2020

10 l univerzálny liehový dezinfekčný prípravok

44,43 EUR štyridsaťštyrieur štyridsaťtricentov

PROSILVA

Obec Dolné Lovčice

15.05.2020

Ob-15-05-2020-KS

kamerový sytém

8 403,78 EUR osemtisícštyristotri eur sedemdesiatosem centov

ROVEZ, s.r.o., Ul. 9. mája 49, 91700 Trnava

Obec Dolné Lovčice

15.05.2020

Ob-15-05-2020

Gumová dlažba Hobby červená 500x500x25mm + doprava- podľa cenovej ponuky

507,53 EUR päťsto sedem eur päťdesiattri centov

OZY s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

13.05.2020

Ob-13-05-2020-3

objednávka tonerov

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Damedis s.r.o.

13.05.2020

Ob-13-05-2020-2

odber použitého kuchynského oleja

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

LADISCO s.r.o.

13.05.2020

Ob-13-05-2020-1

vývoz zberných kontajnerov na sklo

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

21.04.2020

Ob-21-04-2020

5 l univerzálny liehový dezinfekčný prípravok

23,48 EUR dvadsaťtri eur štyridsaťosemcentov

PROSILVA

Obec Dolné Lovčice

07.04.2020

Ob-07-04-2020-1

vývoz skla

neuvedená

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

07.04.2020

Ob-07-04-2020

výmena SN

neuvedená

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

06.04.2020

Ob-06-04-2020

Objednávame si u Vás korugovanú chráničku 75 mm a chráničku HDPE 32

neuvedená

PIDOS s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

18.03.2020

Ob-18-03-2020

objednávka tonerov do tlačiarní

neuvedená

DAMEDIS, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

17.03.2020

Ob-17-03-2020

nákup športového vybavenia pre futbalový klub TJ Dolné Lovčice

1 199,50 EUR tisícstodeväťdesiatdeväťeur päťdesiatcentov

MEVA SPORT SK2 s.r.o., Prevádzka Koplotovce

Obec Dolné Lovčice

17.03.2020

Ob-17-03-2020-RS

dvojpásmové reproduktorové sústavy ELIPSE -8BT

239,00 EUR dvestotridsaťdeväťeur

EduWork s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

12.03.2020

Ob-12-03-2020

formuláre a matričné doklady- potvrdenie o pobyte - bianco

28,60 EUR dvadsaťosem eur šesťdesiatcentov

Centrum polygrafických služieb MV SR, p. o.

Obec Dolné Lovčice

24.02.2020

Ob-24-02-2020

vývoz zberných nádob na sklo

neuvedená

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

17.02.2020

Ob-17-02-2020-KP

vybudovanie kanalizačnej prípojky

neuvedená

Pavol Bzdíl

Obec Dolné Lovčice

17.02.2020

Ob-17-02-2020

objednávka tonerov

neuvedená

DAMEDIS, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

12.02.2020

Ob-12-02-2020-3

nákup športového vybavenia

1 136,50 EUR tisícstotridasťšesť eur päťdesiatcentov

CHAL-TEC Vertiebs+Handels GmbH

Obec Dolné Lovčice

12.02.2020

Ob 12-02-2020-1

nákup športového vybavenia

271,60 EUR dvestosedemdesiatjeden eur šesťdesiatcentov

GorillaSports, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

12.02.2020

Ob12-02-2020-2

nákup športového vybavenia

422,00 EUR štyristodvadsaťdva eur

MASTER SPORT s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

12.02.2020

Ob12-02-2020-4

nákup športového vybavenia

275,02 EUR dvestosedemdesitpäťeur a dva centy

Mgr.Ladislav Ferenci - webshop

Obec Dolné Lovčice

21.01.2020

Ob-21-01-2020

formuláre a matričné doklady- Úmrtný list,Źiadosť o uzavretie manželstva,Osvedčovacia kniha- listín,

58,52 EUR päťdesiatosemeur päťdesiatdvacentov

Centrum polygrafických služieb MV SR, p. o.

Obec Dolné Lovčice

09.01.2020

Ob -9-1-2020

vývoz zberných nádob na sklo

neuvedená

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

08.01.2020

Ob-8-1-2020

objednávka tlačív Poštových poukazov na účet

neuvedená

Slovenská pošta .a.s.

Obec Dolné Lovčice

21.03.2019

Ob-21-03-2019

Objednávka na 1 ks stĺpu a svietidla verejného osvetlenia spolu s montážou a osadením

600,00 EUR šesťstoeur

VV ELEKTRONIC

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: