Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.04.2022

Ob -19-04-2022

herné prvky a ich montáž

8 994,00 EUR

AGGER, s.r.o., Majerná 10730/15, 03601 Martin

Obec Dolné Lovčice

13.04.2022

Ob-13-04-2022

gumová dlažba + doprava

336,00 EUR

ProActive s.r.o., Hodžovo nám. 2, 81106 Bratislava

Obec Dolné Lovčice

08.04.2022

Ob-08-04-2022

vybudovanie parkovacích miest zo zatrávňovacej dlažby pred miestnym cintorínom

9 933,14 EUR

KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 91701 Trnava

Obec Dolné Lovčice

15.03.2022

Ob-15-03-2022

výroba a montáž dažďových zvodov na prístrešok v MŠ

650,00 EUR

Viliam Arbes, Športová 198/24, 91921 Zeleneč

Obec Dolné Lovčice

15.03.2022

Ob-15-03-2022

vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie objektu: Kultúrny dom, obec Dolné Lovčice, stupe

5 400,00 EUR päťtisíc štyristo Eur

3MP, s.r.o., Pánska niva 29, 92001 Hlohovec

Obec Dolné Lovčice

28.02.2022

Ob-28-02-2022

objednávka tonerov

429,60 EUR štyristodvadsaťdeväť eur šesťdesiatcentov

DAMEDIS, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

23.02.2022

Ob-23-02-2022

Vývoz zberných kontajnerov na odpadové sklo

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

18.02.2022

Ob-18-02-2022

oprava VO v celej obci

neuvedená

Jozef Sýkora -SVH

Obec Dolné Lovčice

16.02.2022

Ob-16-02-2022

objednávka matričných tlačovín /Úmrtný list, Sobášny list a Potvrdenie o pobyte/

43,20 EUR štyridsať tri eur dvadsať centov

Centrum polygrafických služieb MV SR, p. o.

Obec Dolné Lovčice

31.01.2022

Ob-31-01-2022

Vývoz zberných kontajnerov na odpadové sklo

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

24.01.2022

Ob-24-01-2022

pracovné odevy + čiapky a pracovná obuv

197,06 EUR stodeväťdesiatsedem eur šesť centov

ĽUBICA, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

20.01.2022

Ob-20-01-2022

Metodická príručka: VEĽKÝ PREHĽAD ZMIEN s účinnosťou od 1.4. 2022 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejno

20,00 EUR dvadsať eur

SEO s.r.o., Bukureštská 2555/25, 04013 Košice

Obec Dolné Lovčice

05.01.2022

Ob-05-01-2022

objednávka tonerov

118,56 EUR stoosemnásť eur päťdesiatšesť centov

DAMEDIS, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

03.01.2022

Ob-03-01-2022-3

montáž vianočného osvetlenia a následná demontáž / podľa dohovoru po ukončení vianočného obdobia /

neuvedená

Jozef Sýkora -SVH

Obec Dolné Lovčice

03.01.2022

Ob-03-01-2022-02

oprava verejného osvetlenia a oprava vianočného osvetlenia

neuvedená

Jozef Sýkora -SVH

Obec Dolné Lovčice

03.01.2022

Ob-03-01-2022-1

oprava miestneho rozhlasu

neuvedená

Jozef Sýkora -SVH

Obec Dolné Lovčice

03.01.2022

Ob-03-01-2022

Vývoz zberných kontajnerov na odpadové sklo

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

17.12.2021

Ob-15-12-2021

Vývoz zberných kontajnerov na odpadové sklo

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

02.12.2021

Ob-2-12-2021

Objednávka tonerov: 1ks OKI 44973534 / magneta/ 1ks OKI 44973535 /cyan/ 1ks OKI 44973533 /yellow/

195,60 EUR stodeväťdesiatpäť eur šesťdesiat centov

DAMEDIS, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

30.11.2021

Ob-30-11-2021

LED svetelná sieť 224 LED 6M2, studená biela

20,39 EUR dvadsaťeur tridsaťdeväťcentov

UDERMAN s.r.o., Na Kameni 385/5, 08641 Raslavice

Obec Dolné Lovčice

29.11.2021

Ob-29-11-2021

germicídny žiarič + stojan

397,21 EUR tristodeväťdesiatsedem eur dvadsaťjeden centov

All Clim s. r. o., Na Vŕšku 388/24, 91951 Špačince

Obec Dolné Lovčice

23.11.2021

Ob-23-11-2021-2

Štátny znak SR, veľký

77,00 EUR sedemdesiatsedem eur

Art Future, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

23.11.2021

Ob-23-11-2021-1

Odborná literatúra - kniha "Navzájom lepší"

210,00 EUR dvestodesať

Navzájom lepší, občianske združenie

Obec Dolné Lovčice

23.11.2021

Ob-23-11-2021

Brúska na nože Vulkanus V4010 - 1 ks Brúska na nože Vulkanus V3092 - 1 ks

104,21 EUR stoštyri eur dvadsaťjeden centov

Berndorf Sandrik s.r.o., Bystrická 1571, 96681 Žarnovica

Obec Dolné Lovčice

18.11.2021

Ob-18-11-2021

Stropný ventilátor Madeira Morgien, Ø 130 cm- 2 ks Diaľkový ovládač pre stropné ventilátory Madei

229,70 EUR dvestodvadsaťdeväť eur sedemdesiatcentov

HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, 82104 Bratislava

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: