Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.05.2022

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda

Z-G-21-05-2022

50,00 EUR

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

Hrušovská Iveta

19.05.2022

Zmluva o pripojení dokumentov z www stránok na CUET

Ev. číslo:CUET-24-11-2021-SK

1 098,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

18.05.2022

Zmluva č. 2022/OBC/R/Z/TT/0468 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č. 2022/OBC/R/Z/TT/0468 o poskytnutí účelov

750,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

13.04.2022

Zmluva o prenájme priestorov spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-13-04-2022

35,00 EUR

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

Elena Šturdíková

07.04.2022

Nájomná zmluva č.1/2022 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-1-2022

17,00 EUR

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

Jakubcová Andrea

06.04.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0869

neuvedená

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

30.03.2022

Zmluva o spracovaní osobných údajov pre účely využívania softvé

Zmluva o mOBEC

neuvedená

T-MAPY s. r. o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava - mestská časť Podu

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

23.03.2022

Dodatok k združenej dodávke elektriky

Dodatok k zmluve č.9410054457

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Dolné Lovčice

23.03.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriky

Zmluva o zdrženej dodávke elek.9410054457

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Dolné Lovčice

22.03.2022

Zmluva o realizácii stavby

Zmluva o dielo

15 917,46 EUR

KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 91701 Trnava

Obec Dolné Lovčice

03.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-12-03-2022-SK

640,00 EUR

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

Galileo Corporation s.r.o.

21.02.2022

Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distibučnej siústavy

zmluva č.122173177

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

Západoslovenskáb distribučná

08.02.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolné Lovčice v roku 2022

Z-012022 OŠK

3 000,00 EUR

OŠK Dolné Lovčice

Obec Dolné Lovčice

22.12.2021

Nájomná zmluva hrového miesta č.364

Z-HM-4-2021 č.364

17,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

Šutiak Jozef

17.12.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke informačnej platformy Smart INFO

GSI-24-11-2021-SK

582,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

17.12.2021

Zmluva o spracovaní osobných údajov- ZS-24-11-2021-SK

ZS-24-11-2021-SK

neuvedená

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

01.12.2021

Zmluva pre umiestnenie Z-boxu

Z-1-12-2021

neuvedená

Packeta Slovakia s. r. o

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

29.10.2021

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda

Z-G-30-10-2021

50,00 EUR päťdesiat eur

Huňadyová Martina

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

22.10.2021

Dohoda č. 21-08-010-6

Dohoda č. 21-08-010-6

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

ÚPSVaR Trnava

05.10.2021

Dodatok č.1k Zmluve č.21062801 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu uzatvorenej 28.6.2021

Dodatok č.1 k Zmluve č.21062801

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 91708 Trnava

23.09.2021

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda

Z-G- 26-09-2021

50,00 EUR päťdesiat eur

Cepková Lucia

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

22.09.2021

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda

Z-G-24-09-2021

50,00 EUR päťdesiat eur

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

Sabová Mária

16.09.2021

Dodatok č.1 ku KZ na pozemok-spoluvlastnícky podiel uzavretej dňa 22.07.2021

Dodatok č.1 ku KZ na pozemok -spoluvlastnícky podi

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

Ing. Marcel Kubán, Ing.Soňa Nováková a Ivana Vladovičová

23.08.2021

Príloha č.1k Zmluve ZSE2311201814- platnosť od 1.4.2021

Príloha č.1k Zmluve ZSE2311201814- platnosť od 1.4

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

ENVI-PAK.a.s.

09.08.2021

Finančný príspevok

Zmluva finančný príspevok č.1/2021

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Miroslav Gavenda

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: