Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.10.2020

Zmluva č.32/POD-207/20 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

Zmluva č.32/POD-207/20

5 000,00 EUR päťtisíc eur

Obec Dolné Lovčice

Slovenská agentúra životného prostredia

28.09.2020

Zmluva o dielo

ZoD 28-09-2020

3 600,00 EUR tritisícšsťsto eur

Ľubomír Táčovský - TABEG

Obec Dolné Lovčice

21.09.2020

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Dolné Lovčice

Z o poskytnutí príspevku z RO 21-09-2020

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Obec Dolné Lovčice

OŠK Dolné Lovčice

18.09.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-19-09-2020

78,00 EUR sedemdesiatosem eur

Ing. Tomáš Bartovič

Obec Dolné Lovčice

02.09.2020

Nájomná zmluva č.390/2020o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-390-2020

27,00 EUR dvadsaťsedem

Maruniak Marián

Obec Dolné Lovčice

31.08.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpad

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

ENVIROPOL SK s.r.o.

18.08.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-19-08-2020

50,00 EUR päťdesiat eur

Mgr. Viera Čírová

Obec Dolné Lovčice

24.07.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-26-07-2020

75,00 EUR sedemdesiatpäť eur

Suchoň Jaroslav

Obec Dolné Lovčice

23.07.2020

Dodatok k Zmluva o dielo - č.02/2020

Dodatok k Zmluve o dielo - č.02/2020

neuvedená

V-architekt s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

13.07.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-14-07-2020

50,00 EUR

Polláková Slávka

Obec Dolné Lovčice

08.07.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-11-07-2020

50,00 EUR

Mária Krátka

Obec Dolné Lovčice

08.07.2020

Zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu

Z-KD-11-07-2020

380,00 EUR tristoosemdesiet

Kramarovičová

Obec Dolné Lovčice

06.07.2020

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok č.3 k kúpnej zmluve 06-07-2020

1,00 EUR

DL Group s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

06.07.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva 06-07-2020

1,00 EUR

DL Group s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

30.06.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-30-06-2020

50,00 EUR päťdesiat eur

Maruniaková Miriam

Obec Dolné Lovčice

19.06.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-20-06-2020

160,00 EUR stošsťdesiat eur

Ivančíková Dominika

Obec Dolné Lovčice

19.06.2020

Kúpna zmluva

KZ -19-06-2020

7 320,00 EUR sedemtisíctristodvadasť eur

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

16.06.2020

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.6813535632

Dodatok č.1 k poistnej zmluve

290,44 EUR dvestodeväťdesiat eur štyridsaťštyri centov

Komunálna poistovna, 82102 Bratislava

Obec Dolné Lovčice

04.06.2020

Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva

ZoS aKZ 4.6.2020

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

PLANTEX, s.r.o., 417, 92208 Veselé pri Piešťanoch

05.05.2020

Zmluva o dielo - č.02/2020

ZoD 05-05-2020

5 370,00 EUR päťtisíctristosedemdesiat

V-architekt s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

04.05.2020

Nájomná zmluva

NZ-4-5-2020

1,00 EUR jednoeuro

Obec Dolné Lovčice

TJ Družstevník Lovčice

30.04.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve č.A12848560

neuvedené

Obec Dolné Lovčice

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

30.03.2020

Autorská zmluva o vytvorení diela

AZ -30-03-2020

850,00 EUR osmestopäťdesiat eur

RNDr. Matej Masný, PhD.

Obec Dolné Lovčice

05.03.2020

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

Návrh PZ 441 9013080

104,50 EUR stoštyri eur päťdesiatcentov

Obec Dolné Lovčice

Komunálna poistovna, 82102 Bratislava

19.02.2020

Zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu

Z-KD-22-02-2020

200,00 EUR dvestoeur

Šišková Ivona

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: