Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.11.2017

Zmluva o dielo č.2017/11/03

č.2017-11-03

81 723,91 EUR osemdesiatjedentisícsedmstodvadsťtri Eur a 91 centov

CS.s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

08.11.2017

Zmluva/ 2017

Zmluva/ 2017

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dolné Lovčice

31.10.2017

Nájomná zmluva č.155a/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-155a-2017

7,00 EUR sedem eur

Juriš František

Obec Dolné Lovčice

20.10.2017

Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb

1-2017

490,00 EUR štyristodeväťdesiateur

PROTEUS s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

16.10.2017

Nájomná zmluva č.355/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-355-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Virágová Mária

Obec Dolné Lovčice

16.10.2017

Nájomná zmluva č.309/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-309-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Virágová Mária

Obec Dolné Lovčice

16.10.2017

Nájomná zmluva č.139/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-139-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Virágová Mária

Obec Dolné Lovčice

16.10.2017

Nájomná zmluva č. 245/2017o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-245-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Virágová Mária

Obec Dolné Lovčice

10.10.2017

Nájomná zmluva č.213/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-213-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Štibraváa Ľudmila

Obec Dolné Lovčice

10.10.2017

Nájomná zmluva č.1211/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-211-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Voštinárová Jarmila

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.240/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-240-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Adamcová Božena

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.1308/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-308-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Adamcová Božena

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.62/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-62-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Hanakovič Dušan

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.161/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-61-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Hanakovič Dušan

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.1311/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-311-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Hanakovič Dušan

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.188/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-188-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Tardová Gabriela

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.180/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-180-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Podskočová Júlia

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.193/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-193-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Škoda Jozef

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.99/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-99-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Kadlecová Michaela

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.80/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-80-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Podskočová Júlia

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.55/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-55-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Juriš Ján

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.264/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-264-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

RNDr. Adamcová Vanda

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.115/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-115-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

RNDr. Adamcová Vanda

Obec Dolné Lovčice

09.10.2017

Nájomná zmluva č.75-2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-75-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

RNDr. Adamcová Vanda

Obec Dolné Lovčice

06.10.2017

Nájomná zmluva č.118/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-18-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Péčiová Mária

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: