Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.05.2020

Nájomná zmluva

NZ-4-5-2020

1,00 EUR jednoeuro

Obec Dolné Lovčice

TJ Družstevník Lovčice

30.04.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve č.A12848560

neuvedené

Obec Dolné Lovčice

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

30.03.2020

Autorská zmluva o vytvorení diela

AZ -30-03-2020

850,00 EUR osmestopäťdesiat eur

RNDr. Matej Masný, PhD.

Obec Dolné Lovčice

05.03.2020

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

Návrh PZ 441 9013080

104,50 EUR stoštyri eur päťdesiatcentov

Obec Dolné Lovčice

Komunálna poistovna, 82102 Bratislava

19.02.2020

Zmluva o prenájme priestorov Kultúrneho domu

Z-KD-22-02-2020

200,00 EUR dvestoeur

Šišková Ivona

Obec Dolné Lovčice

17.02.2020

Zmluva o umeleckom výkone- FS Dudváh

ZoUV1 -15-02-2020

200,00 EUR dvestoeur

Eva Kovačiková, vedúca skupiny Dudváh

Obec Dolné Lovčice

17.02.2020

Kúpna zmluva

KZ-14-02-2020

266,00 EUR dvestošesťdesiatšesť Eur

Rojkovičová Helena a Pavol Rojkovič

Obec Dolné Lovčice

10.02.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-7-2-2020

35,00 EUR tridsaťpäťeur

Sokolovičová Adriana

Obec Dolné Lovčice

07.02.2020

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Z-03-02-2020

1 000,00 EUR tisíceur

Obec Dolné Lovčice

RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925/8, 90501 Senica

07.02.2020

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-08-02-2020

50,00 EUR päťdesiat eur

Jozef Škoda

Obec Dolné Lovčice

28.01.2020

Dodatok1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok č.1

nezvedená

Obec Dolné Lovčice

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

28.01.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Dodatok

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

28.01.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A14426241

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava

17.01.2020

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce Dolné Lovčice

Z o poskytnutí príspevku z RO 17-01-2020

4 000,00 EUR štyritisíc

TJ DRUZSTENIK LOVCICE

Obec Dolné Lovčice

19.12.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2017/11/03

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2017-11-03

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

CS.s.r.o.

19.12.2019

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

Z 16-12-2019-1

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

19.12.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Z-16-12-2019

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

19.12.2019

Licenčná zmluva č.U2311/2019

U2311/2019

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

17.12.2019

Dodatok k zmluve č. S98T101180o zvoze a skládkovaní odpadu

Dodatok k zmluve č. S98T101180o zvoze a skládkovan

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

FCC Trnava,s.r.o.

16.12.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydavania certifikátov

Z-201914790

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Disig,a.s.

02.12.2019

Zmluva o spolupráci pri implementácii projketu Sieť náučných chodníkov ZOMOT

Z- Sieť náučných chodníkov -2-12-2019

272,40 EUR dvestosedemdesiatdva eur štyridsať centov

Obec Dolné Lovčice

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

29.11.2019

Zmluva o prenájme spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-30-11-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Adamec Jozef

Obec Dolné Lovčice

21.11.2019

Zmluva o prenájme priestorov spoločenskej miestnosti u Gorazda

Z-G-23-11-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Šturdík Eduard

Obec Dolné Lovčice

12.11.2019

Zmluva č.20/TR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Z-20-TR-2019

6 000,00 EUR šesťtisíc

Obec Dolné Lovčice

Ministerstvo vnútra SR

05.11.2019

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce na rok 2019

Z-05-11-2019

950,00 EUR deväťstopäťdesiat eur

Obec Dolné Lovčice

Poľovnícke združenie LIPA Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: