Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.10.2021

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda

Z-G-30-10-2021

50,00 EUR päťdesiat eur

Huňadyová Martina

Obec Dolné Lovčice

22.10.2021

Dohoda č. 21-08-010-6

Dohoda č. 21-08-010-6

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

ÚPSVaR Trnava

05.10.2021

Dodatok č.1k Zmluve č.21062801 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu uzatvorenej 28.6.2021

Dodatok č.1 k Zmluve č.21062801

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Fidelity Trade s.r.o., Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava

23.09.2021

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda

Z-G- 26-09-2021

50,00 EUR päťdesiat eur

Cepková Lucia

Obec Dolné Lovčice

22.09.2021

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda

Z-G-24-09-2021

50,00 EUR päťdesiat eur

Obec Dolné Lovčice

Sabová Mária

16.09.2021

Dodatok č.1 ku KZ na pozemok-spoluvlastnícky podiel uzavretej dňa 22.07.2021

Dodatok č.1 ku KZ na pozemok -spoluvlastnícky podi

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Ing. Marcel Kubán, Ing.Soňa Nováková a Ivana Vladovičová

23.08.2021

Príloha č.1k Zmluve ZSE2311201814- platnosť od 1.4.2021

Príloha č.1k Zmluve ZSE2311201814- platnosť od 1.4

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

ENVI-PAK.a.s.

09.08.2021

Finančný príspevok

Zmluva finančný príspevok č.1/2021

1 500,00 EUR tisícpäťsto

Miroslav Gavenda

Obec Dolné Lovčice

09.08.2021

Zmluva o prenájme spol.miestnosti Gorazd

Z-Gorazd-07.08.2021

50,00 EUR päťdesiat

Juraj Kirsch

Obec Dolné Lovčice

02.08.2021

Dodatok k zmluve č.1

Dodatok k zmluve č.1

175,00 EUR jednostosedemdesiat päť

Obec Dolné Lovčice

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

02.08.2021

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluve

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluve

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Katerina Verbíková

22.07.2021

Kúpna zmluva na pozemok- spoluvlastnícky podiel

KZ na pozemok -spoluvlastnícky podiel-22-07-2021

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Ing. Marcel Kubán, Ing.Soňa Nováková a Ivana Vladovičová

05.07.2021

Nájomná zmluva č.3/2021 o užívaní hrobového miesta

Z-HM-3-2021

27,00 EUR dvadsaťsedem

Obec Dolné Lovčice

Hýbelová Mária

01.07.2021

Zmluva o prenajme KD

Z-KD-1.7.2021

30,00 EUR tridsať

Marek Juriš

Obec Dolné Lovčice

01.07.2021

Zmluva o odbere biologicky roz.kuchynskeho odpadu

Zmluva č.21062801

Neuvedené

Obec Dolné Lovčice

Fidelity Trade s.r.o., Ulica Kornela Mahra 5794/3, 91708 Trnava

22.06.2021

Dodatok k Zmluv e o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Slovak Telekom

15.06.2021

Zmluva č. 2021/OBC/R/Z/TT/0156 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č. 2021/OBC/R/Z/TT/0156

500,00 EUR päťsto EUR

Obec Dolné Lovčice

TTSK

15.06.2021

Zmluva č. 2021/OBC/R/S/TT/0148 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č. 2021/OBC/R/S/TT/0148

1 820,00 EUR jedentisíc osemstodvadsať EUR

Obec Dolné Lovčice

TTSK

04.06.2021

Zmluva o spolupráci,Kúpna zmluva

Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

PLANTEX, s.r.o., 417, 92208 Veselé pri Piešťanoch

20.05.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení zberu použitých

Neuvedené

Obec Dolné Lovčice

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok

08.04.2021

Zmulva o výpožičke

Zmulva o výpožičke 8-4-2021

neuvedená

Rímsko-katolícka cirkev

Obec Dolné Lovčice

17.03.2021

Nájomná zmluva č. 2/2021 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-2-2021 č.290

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Obec Dolné Lovčice

Slovák Radovan

16.02.2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR

16.02.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

16.02.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík služieb

Dodato k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-ba

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: