Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.04.2018

Nájomná zmluva č.90/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-90-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Drgoň František

Obec Dolné Lovčice

04.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

PROROZVOJ,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

28.03.2018

Nájomná zmluva č.341/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-341-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Franková Antónia

Obec Dolné Lovčice

27.03.2018

Nájomná zmluva č.334/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-334-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Karelová Jarmila

Obec Dolné Lovčice

26.03.2018

Nájomná zmluva č.315/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-315-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Ďuriš Augustín

Obec Dolné Lovčice

21.03.2018

Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva

2018-21-3

neuvedená

PLANTEX, s.r.o., 417, 92208 Veselé pri Piešťanoch

Obec Dolné Lovčice

28.02.2018

Zmluva č. 2811950 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č.2811950

neuvedená

TAVOS, 92179 Piešťany

Obec Dolné Lovčice

16.02.2018

Nájomná zmluva č.326/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-326-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Juriš František

Obec Dolné Lovčice

24.01.2018

Nájomná zmluva č.345/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebiskuna miestnom pohrebisku

Z-HM-345-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Kolenová Iveta

Obec Dolné Lovčice

17.01.2018

Nájomná zmluva 32/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-32-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Májek Anton

Obec Dolné Lovčice

15.01.2018

Nájomná zmluva č.140/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-140-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Hrušovská Emília

Obec Dolné Lovčice

22.12.2017

Dodatok k zmluve č.S98T101180 o zvoze a skládkovaní odpadu

Dodatok k zmluve č.S98T101180 o zvoze a skládkovan

Neuvedené

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

18.12.2017

Nájomná zmluva č.33/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-33-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Kútna Renáta

Obec Dolné Lovčice

13.12.2017

Nájomná zmluva č.104/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-104-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Huňadyová Martina

Obec Dolné Lovčice

13.12.2017

Nájomná zmluva č.48-2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-48-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Moško Mikuláš

Obec Dolné Lovčice

12.12.2017

Nájomná zmluva č.351/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-351-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Iľaščíková Mária

Obec Dolné Lovčice

11.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakald

1-2017

neuvedená

ELEKOS

Obec Dolné Lovčice

11.12.2017

Zmluva o vykonávaní výkupu zložiek triedeného zberu komunálnych

1-2017

neuvedená

EKOway s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

08.12.2017

Nájomná zmluva č.171/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-171-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Rumanovičová Darina

Obec Dolné Lovčice

06.12.2017

Nájomná zmluva č.209/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-209-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Palušková Emília

Obec Dolné Lovčice

06.12.2017

Nájomná zmluva č.320/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-320-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Popovičová Mária

Obec Dolné Lovčice

06.12.2017

Nájomná zmluva č.1156/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-156-2017

7,00 EUR sedem eur

Karabová Eva

Obec Dolné Lovčice

06.12.2017

Nájomná zmluva č.225/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-225-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Karabová Eva

Obec Dolné Lovčice

06.12.2017

Nájomná zmluva č.1298/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-298-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Karabová Eva

Obec Dolné Lovčice

05.12.2017

Nájomná zmluva č.79/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-79-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Michaličková Vladimíra

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: