Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.09.2017

Nájomná zmluva č.94/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-94-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Jurišová Helena

Obec Dolné Lovčice

18.09.2017

Nájomná zmluva č.305/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-305-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Lošonská Eleonóra

Obec Dolné Lovčice

18.09.2017

Nájomná zmluva č.59/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-59-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Gašparovičová Stanislava

Obec Dolné Lovčice

18.09.2017

Nájomná zmluva č.58/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-58-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Gašparovičová Stanislava

Obec Dolné Lovčice

18.09.2017

Nájomná zmluva č.226/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-226-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Gašparovičová Stanislava

Obec Dolné Lovčice

18.09.2017

Nájomná zmluva č.2016/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-206-2017

40,00 EUR štyridsať eur

Košovičová

Obec Dolné Lovčice

18.09.2017

Nájomná zmluva č.214/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-214-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Košovičová

Obec Dolné Lovčice

18.09.2017

Nájomná zmluva č.152/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-152-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Polák Pavol

Obec Dolné Lovčice

18.09.2017

Nájomná zmluva č.194/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebiskua na miestnom pohrebisku

Z-HM-194/2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Jobeková Viera

Obec Dolné Lovčice

18.09.2017

Nájomná zmluva č.301/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-301-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Jobeková Viera

Obec Dolné Lovčice

18.09.2017

Nájomná zmluva č.346/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM- 346-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Kojdiaková Jana

Obec Dolné Lovčice

18.09.2017

Nájomná zmluva č. 181/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-181-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Kojdiaková Jana

Obec Dolné Lovčice

18.09.2017

Nájomná zmluva č.2/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-2-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Bartovič Ľubomír

Obec Dolné Lovčice

30.08.2017

Kúpna zmluva

2017-2

4 350,00 EUR štyritisíctristopäťdesiat

Martin Pavlík

Obec Dolné Lovčice

11.08.2017

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- kostol

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- kostol

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

SPP, a.s.

11.08.2017

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- MŠ

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- MŠ

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

SPP, a.s.

11.08.2017

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- KD

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- KD

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

SPP, a.s.

11.08.2017

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- OU

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

SPP, a.s.

07.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva

2017-1

6 720,00 EUR šesťtisícsedemstodvadsať Eur

Obec Dolné Lovčice

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR

17.07.2017

Zmluva o združení finančých prostriedkov a o spolupráci pri príprave a implementácii projektu

Zmluva o združení fin. prostriedkov

1 272,80 EUR tisícdvestosedemdesiatdvaeur osemdesiatcentov

Obec Dolné Lovčice

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

08.06.2017

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

Zmluva/ 2016-2017

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dolné Lovčice

08.06.2017

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2017-06-05vs2

186,00 EUR stoosemdesiatšesť

Obec Dolné Lovčice

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

19.04.2017

Nájomná zmluva č.332/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-332-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Voleková Lýdia

Obec Dolné Lovčice

04.04.2017

Kúpna zmluva

1/2017

400,00 EUR štyristo eur

Obec Dolné Lovčice

Maruniak Ladislav

30.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

1/2017

Neuvedené

Obec Dolné Lovčice

ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: