Navigácia

Obsah

Vážení spoluobčania,

vyjadrite svoj názor na zmenu frekvencie vývozu komunálneho odpadu.

 

Jeden zo spôsobov ako vieme ušetriť finančné prostriedky za vývoz komunálneho odpadu je zmena frekvencie vývozu:

z 1 x za 2 týždne na 1 x za 3 týždne.

Pri správnom separovaní odpadu v domácnosti predpokladáme, že kapacita smetných nádob bude postačujúca na obdobie  troch týždňov po ich vývoz.

Obec vie daným krokom usporiť nemalé finančné prostriedky,  peniaze nás všetkých.

 

Problémy, ktoré by Vám táto zmena mohla spôsobiť, píšte do komentárov na FB, prípadne e-mailom na OcÚ.

Ďakujeme.