Navigácia

Obsah

Pozvánka na verejné prerokovanie Návrhovej časti Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ktoré sa uskutoční v utorok 15. júna 2021

Typ: ostatné
Pozvánka na verejné prerokovanie Návrhovej časti Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ktoré sa uskutoční v utorok 15. júna 2021 o 13:00 hodine

PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA

Pozývame Vás na verejné prerokovanie Návrhovej časti Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ktoré sa uskutoční v utorok 15. júna 202113:00 hodine

  • online formou v aplikácii Teams.
  • Link pre pripojenie sa na prerokovanie pomocou tejto aplikácie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzUyZmQ2NmQtYjA4NS00YWYwLTk1YmQtMWQ2NTJjNDMzYTQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2258af3eba-510e-4544-8cfd-85f5e0206382%22%2c%22Oid%22%3a%225b101dca-e2c9-4954-9d12-8e8e9507f80b%22%7d

Zapojte sa do prerokovávania plánu mobility a prispejte k jeho vypracovaniu.

Návrhová časť je na stiahnutie tu: https://sfta01.poyry.com/link/7abL0ziC3Ny0yCML1oNybr

 

Pozvánka 15_6_2021.pdf (447.35 kB)


Príloha

Vytvorené: 26. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2021 15:48
Autor: Správce Webu