Navigácia

Obsah

Špeciálna volebná komisia pre hlasovanie v Referende 2023 -oznam

Typ: ostatné
Oznam -Špeciálnej volebnej komisie pre hlasovanie v Referende 2023, ktorý upresňuje kontakty pre záujemcov o hlasovanie v Referende 2023

Okresný úrad Trnava, odbor VVS oznamuje, že voliči, ktorí sú z dôvodu  karantény pre pozitivitu na COVID19, majú možnosť voliť v referende tak, že požiadajú špeciálnu volebnú komisiu do 20.01.2023 do 12,00 hodiny o zapísanie do špeciálneho zoznamu voličov nasledovne:

 

  1. Špeciálna volebná komisia so sídlom: Mestský úrad Trnava, Trhová 3, 917 01  Trnava, telefón: 033 5564 276 alebo 033 5564271, zapisovateľka: Bc. Katarína Haršányová, pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obciach okresu Trnava;

 

  1. Špeciálna volebná komisia so sídlom: Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01  Hlohovec, zapisovateľka: Rút Gáliková, telefón: 0918 865 185, pre voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obciach okresu Hlohovec.

Do zoznamu voličov špeciálnej volebnej komisie sa môžu prihlásiť i voliči s vydaným hlasovacím preukazom, ak sa budú zdržiavať v obci okresu Trnava alebo Hlohovec a svoj trvalý pobyt majú v iných okresoch, napr. žijú v zariadení sociálnych služieb, žijú u svojich príbuzných a sú v z dôvodu   pozitivity na COVID19 v karanténe i s celou rodinou.

Volič uvedie:

  • titul, meno, priezvisko,
  • rodné číslo,
  • trvalý pobyt v zložení PSČ, mesto, ulica a číslo domu,
  • informáciu či žiadateľovi o špeciálny spôsob hlasovania bol vydaný Hlasovací preukaz,
  • číslo telefónu, na ktorom bude žiadateľ zastihnuteľný a 
  • adresu, kde sa volič bude v čase konania referenda zdržiavať (kam má prísť špeciálna volebná komisia).

Vytvorené: 18. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 18. 1. 2023 11:46
Autor: Správce Webu