Navigácia

Obsah

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 

Zmenený termín vývozu KO Dolné Lovčice -PONDELOK - Harmonogram 2024

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

 

Ročný výkaz o KO z obce za rok 2022.pdf (119.72 kB)

Plagát - Čo kam patrí 

Čo nepatrí do triedeného zberu. Pozor na časté chyby

 

Leták – správne triedenie zložiek KO

 

Vianoce, najočakávanejší sviatok roka, sú predo dvermi, avšak čoraz viac sa stávajú aj sviatkami veľkej spotreby a nadmernej tvorby odpadu. Zamyslime sa, ako môžeme osobne prispieť k tomu, aby boli Vianoce menej konzumné.
 
Aby sa odpad správne triedil aj v čase Vianoc a množstvo vytriedeného odpadu sa zvyšovalo- prinášame Vám plagát o správnom tiredení počas Vianoc: Vianocny_plagat_A4Spoločne prispievajme k znižovaniu množstva odpadu vznikajúceho v domácnostiach. A nezabúdajme, že ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych vreciach či kontajneroch!

 

 

Ak správne triedime, svet je krajší  - plagát

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

 
  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Bio odpad / Zelený odpad

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad / Zelený odpad je odpad, ktorý vzniká pri prácach v záhrade a je biologicky rozložiteľný.

PATRÍ SEM:
  • tráva, lístie, konáre zo stromov a kríkov, burina, piliny, hobliny, vetvičky, slama, seno, kvety...

Obec Dolné Lovčice umožňuje občanom žijúcim v katastrálnom území obce Dolné Lovčice, vyvážať svoj zelený odpad ako konáre zo stromov a kríkov a pod. na zberné miesto haluzoviny.

Na zbernom mieste haluzoviny je umiestnený kontajner na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a dvorov, t.j. na trávu, burinu a pod.

Žiadame  občanov ,aby dodržiavali  a rešpektovali triedenie biologicky rozložiteľného odpadu!

Ďakujeme za pochopenie !

NEPATRÍ SEM:
  • kuchynský biologicky rozložiteľný odpad, mäso, kosti, mäsové výrobky, jedlé oleje, zvyšky ovocia a zeleniny a pod.


Čo sním: 

  • kompostovať na záhradke
  • jedlé oleje - uschovať v uzavretej nádobe a dobre uzavreté odovzdať na OcÚ, kde je zberná nádoba na použitý olej. Oleje budú odvezené zmluvnou spoločnosťou.