Obsah

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Čo nepatrí do triedeného zberu. Pozor na časté chyby

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2020

Leták – správne triedenie zložiek KO

Ak správne triedime, svet je krajší  - plagát

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:

 • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

 
 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Sklo

Sklo je odpadzložený iba zo sklenených častí.

Fľaše a poháre musia byť vyprázdnené, zbavené plastových, či kovových krúžkov a vrchnákov. Zo sklenených obalov nie je potrebné odstraňovať etikety.

PATRÍ SEM:
 • nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené poháre, sklenené črepy, tabuľové sklo
NEPATRÍ SEM:
 • silne znečistené sklo (potravinami, maltou, farbami), keramika, porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, plexisklo, teplomer, výbojky, TV obrazovky a pod.
   

Čo s ním:

 • žiarovky, žiarivky, výbojky patria do nebezpečného odpadu - sa zvyčajne zberá na jar zberovým vozidlom
 • ortuťové teplomery odovzdať do lekární
 • ostatný odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu