Obsah

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Čo nepatrí do triedeného zberu. Pozor na časté chyby

Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na rok 2020

Leták – správne triedenie zložiek KO

Ak správne triedime, svet je krajší  - plagát

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:

 • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

 
 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Plasty

Plasty sú odpady,ktoré sú zložené iba z plastových častí, hlavne z typu PET, HDPE LDPE, PP.


Do zberných nádob na plast umiestňujte obaly čisté a zbavené iných materiálov,
ich objem zmenšíte stlačením, alebo zošliapnutím.

PATRÍ SEM:
 • plastové fľaše od nápojov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, bandasky, biely polystyrén, obaly na potraviny,atď.
   
NEPATRÍ SEM:
 • znečistené plastové obaly olejom (kuchynským a motorovým), potravinami, farbami, chemikáliami, použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, kabelky, obuv, tlakové nádoby (z laku na vlasy, farieb a pod.), káble, vodoinštalačný materiál, pneumatiky, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie.

Čo s ním:

 • pneumatiky, odpad znečistený motorovým olejom, tlakové nádoby a elektroodpat sa zvyčajne zberá na jar zberovým vozidlom 
 • ostatný odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu.