Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

Zmluva: Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

 • Číslo zmluvy
  Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
 • Predmet zmluvy
  1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to počítač stolný; tlačiareň - multifunkčná; 2 čítacie zariadenia čipových kariet; 2 zobrazovacie zariadenia – monitory; predlžovací kábel USB, ktorý je špecifikovaný v preberacom protokole č. 1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „predmet výpožičky“). 2. Predmet výpožičky je vedený v účtovníctve požičiavateľa. Obstarávacia cena predmetu výpožičky je 1541,16 eur (slovom: tisícpäťstoštyridsaťjeden eur a šestnásť centov) a účtovná hodnota predmetu výpožičky je 0,00 eur (slovom: nula eur a nula centov). Predmet výpožičky sa nachádza v objekte vypožičiavateľa. 3. Predmet výpožičky je pre požičiavateľa dočasne prebytočným majetkom na základe Rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti majetku štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. p. SITB-OO2-2020/000864-002 zo dňa 26.05.2020.
 • Cena
  neuvedená
 • Dátum účinnosti zmluvy
  17.2.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  2.12.2022
 • Dátum zverejnenia
  16.2.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR
 • IČO
  00151866
 • DIČ
 • Adresa
  Pribinova 2 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Obec Dolné Lovčice
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka
Dokumenty
317,29 kB