Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.09.2017

Nájomná zmluva č. 181/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-181-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Kojdiaková Jana

Obec Dolné Lovčice

18.09.2017

Nájomná zmluva č.2/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-2-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Bartovič Ľubomír

Obec Dolné Lovčice

30.08.2017

Kúpna zmluva

2017-2

4 350,00 EUR štyritisíctristopäťdesiat

Martin Pavlík

Obec Dolné Lovčice

11.08.2017

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- kostol

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- kostol

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

SPP, a.s.

11.08.2017

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- MŠ

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- MŠ

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

SPP, a.s.

11.08.2017

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- KD

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- KD

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

SPP, a.s.

11.08.2017

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu- OU

Dodatok č 02 k Zmluve o dodávke plynu

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

SPP, a.s.

07.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva

2017-1

6 720,00 EUR šesťtisícsedemstodvadsať Eur

Obec Dolné Lovčice

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR

17.07.2017

Zmluva o združení fin.prostriedkov a o spolupráci pri príprave implementácie projektu Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších pbcí spadajúcich do MFO Trnava

Z-17-07-2017-Kompostéry

1 272,80 EUR

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

Obec Dolné Lovčice

17.07.2017

Zmluva o združení finančých prostriedkov a o spolupráci pri príprave a implementácii projektu

Zmluva o združení fin. prostriedkov

1 272,80 EUR tisícdvestosedemdesiatdvaeur osemdesiatcentov

Obec Dolné Lovčice

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava

08.06.2017

Zm.o aktualizácii programov, syst.podpore a licenčná zmluva

TZ2017-06-05vs2

186,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

08.06.2017

Zmluva o poskytnutí auditorských služieb

Zmluva/ 2016-2017

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Ing. Veronika Tibenská

Obec Dolné Lovčice

08.06.2017

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2017-06-05vs2

186,00 EUR stoosemdesiatšesť

Obec Dolné Lovčice

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

19.04.2017

Nájomná zmluva č.332/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-332-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Voleková Lýdia

Obec Dolné Lovčice

04.04.2017

Kúpna zmluva

1/2017

400,00 EUR štyristo eur

Obec Dolné Lovčice

Maruniak Ladislav

30.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

1/2017

Neuvedené

Obec Dolné Lovčice

ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka

02.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok

950,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

Poľovnícke združenie LIPA Lovčice

14.02.2017

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

240,00 EUR

Mapa Slovakia Digital, 82106 Bratislava

Obec Dolné Lovčice

17.01.2017

Nájomná zmluva č.57/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-57-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Tomík Peter

Obec Dolné Lovčice

17.01.2017

dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.SITB-002-2015-000041-733

dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.SITB-002-2015-0

0,00 EUR

Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR

Obec Dolné Lovčice

10.01.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok

4 050,00 EUR

Obec Dolné Lovčice

OŠK Dolné Lovčice, 91927 Dolné Lovčice

28.12.2016

Darovacia zmluva Spr 221-2016

Darovacia zmluva Spr 221-2016

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

Slovenská republika-Špecializovaný trestný súd

22.12.2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Z-121627638

neuvedená

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolné Lovčice

22.12.2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Z -121627639

neuvedená

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolné Lovčice

14.12.2016

Zmluva o termínovanom úvere č.105-002-16

Zmluva o termínovanom úvere č.105-002-16

50 000,00 EUR

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: