Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12.02.2020

Ob-12-02-2020-3

nákup športového vybavenia

1 136,50 EUR tisícstotridasťšesť eur päťdesiatcentov

CHAL-TEC Vertiebs+Handels GmbH

Obec Dolné Lovčice

12.02.2020

Ob 12-02-2020-1

nákup športového vybavenia

271,60 EUR dvestosedemdesiatjeden eur šesťdesiatcentov

GorillaSports, s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

12.02.2020

Ob12-02-2020-2

nákup športového vybavenia

422,00 EUR štyristodvadsaťdva eur

MASTER SPORT s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

12.02.2020

Ob12-02-2020-4

nákup športového vybavenia

275,02 EUR dvestosedemdesitpäťeur a dva centy

Mgr.Ladislav Ferenci - webshop

Obec Dolné Lovčice

21.01.2020

Ob-21-01-2020

formuláre a matričné doklady- Úmrtný list,Źiadosť o uzavretie manželstva,Osvedčovacia kniha- listín,

58,52 EUR päťdesiatosemeur päťdesiatdvacentov

Centrum polygrafických služieb MV SR, p. o.

Obec Dolné Lovčice

09.01.2020

Ob -9-1-2020

vývoz zberných nádob na sklo

neuvedená

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

08.01.2020

Ob-8-1-2020

objednávka tlačív Poštových poukazov na účet

neuvedená

Slovenská pošta .a.s.

Obec Dolné Lovčice

21.03.2019

Ob-21-03-2019

Objednávka na 1 ks stĺpu a svietidla verejného osvetlenia spolu s montážou a osadením

600,00 EUR šesťstoeur

VV ELEKTRONIC

Obec Dolné Lovčice

11.03.2019

Ob-11-03-2019

objednávka na zemné a výkopové práce

900,00 EUR deväťstoeur

Jozef Stríž

Obec Dolné Lovčice

28.02.2019

Ob-28-02-2019

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 z Úradu vl

600,00 EUR šesťstoeur

IJK-CONSULTING s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

05.02.2019

Ob-05-02-2019

objednávka na zemné a výkopové práce

1 300,00 EUR jdentisíctristoeur

Jozef Stríž

Obec Dolné Lovčice

14.01.2019

Ob-14-01-2019

objednávka na zemné a výkopové práce

1 100,00 EUR jedentisícstoeur

Jozef Stríž

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: