Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.03.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 23.03.2019

Z-G-23-03-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Bartovičová Anna

Obec Dolné Lovčice

15.03.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 16.03.2019

Z-G-16-03-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Slovák Radovan

Obec Dolné Lovčice

08.03.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 09.03.2019

Z-G-09-03-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Pinčeková Gabriela

Obec Dolné Lovčice

01.03.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 02.03.2019

Z-G-02-03-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Mikuš Anton

Obec Dolné Lovčice

22.02.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 23.02.2019

Z-G-23-02-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Blážová Helena

Obec Dolné Lovčice

14.02.2019

Zmluva o prenájme KD-14.02.2019

Z-KD-14-02-2019

83,00 EUR osemdesiattri eur

Čapková Gabriela

Obec Dolné Lovčice

08.02.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 09.02.2019

Z-G-09-02-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Pongrácová Helena

Obec Dolné Lovčice

18.01.2019

Zmluva o prenájme spol. miestnosti u Gorazda 19.1.2019

Z-G-19-01-2019

50,00 EUR päťdesiat eur

Vyskočová Adriana

Obec Dolné Lovčice

14.01.2019

Zmluva o poskytnutí služieb č.SKP19-01-013

SKP19-01-013

9,00 EUR deväťeur

Obec Dolné Lovčice

KOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1/360, 04001 Košice

10.01.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

Z -2019-10-01

neuvedená

Obec Cífer

Obec Dolné Lovčice

07.01.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služiev v odpadovom hospodárstve

EOZ-422-02-2017-DO - Dodatok č.1

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

ENVIROPOL SK s.r.o.

20.12.2018

Zmluva č.ZSE2311201814

ZSE2311201814

neuvedená

Obec Dolné Lovčice

ENVI-PAK.a.s.

19.12.2018

Dodatok k zmluve č.S98T101180 o zvoze a skládkovaní odpadu

19-12.2018

neuvedená

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

07.12.2018

Dohoda o prevode práv a povinností

Dohoda o prevode práv a povinností

neuvedená

Obec Dolné Lovčice, SNP 865/69, 91927 Dolné Lovčice

Orange, 82109 Bratislava

06.12.2018

Nájomná zmluva č.210/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-210-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Palušková Emília

Obec Dolné Lovčice

06.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074TT220011

074TT220011

56 626,87 EUR päťdesiatšesťtisícšesťstodvadaťšesť eur oseddesiatsedem centov

Obec Dolné Lovčice

Pôdohospodárska platobná agentúra

27.11.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

23-11-2018

neuvedená

Mapa Slovakia Digital, 82106 Bratislava

Obec Dolné Lovčice

20.11.2018

Nájomná zmluva č.50/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-50-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Horníková Mária

Obec Dolné Lovčice

29.10.2018

Nájomná zmluva č.220/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-220-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Mikulášková Mária

Obec Dolné Lovčice

09.10.2018

Nájomná zmluva č.150/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-150-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Škoda Jozef

Obec Dolné Lovčice

26.09.2018

Nájomná zmluva č.358/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-258-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Sásová Eva

Obec Dolné Lovčice

26.09.2018

Nájomná zmluva č.54/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-54-2018

7,00 EUR sedem eur

Sásová Eva

Obec Dolné Lovčice

07.09.2018

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

Z-2018-09-07

neuvedená

HUMANA people to People Slovakia o.z.

Obec Dolné Lovčice

03.09.2018

Nájomná zmluva č.60/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-60-2018

40,00 EUR štyridsať eur

Ježovič Miloš

Obec Dolné Lovčice

20.08.2018

Zmluva č.162/2018 o nájme poľnohospodárskych pozemkov

162-2018

239,51 EUR dvestotridsaťdeväťeurpäťdesiatjedencentov

PD Zavar

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: