Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.05.2018

Nájomná zmluva č.189/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-189-2018

17,00 EUR sedemnásť eur

Blážová Katarína

Obec Dolné Lovčice

14.05.2018

Nájomná zmluva č.266/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-266-2018

17,00 EUR sedemnásť eur

Kútna Renáta

Obec Dolné Lovčice

30.04.2018

Nájomná zmluva na pozemok

2018-30-04

300,00 EUR tristoeur

Obec Dolné Lovčice

RNDr. Mária a RNDr.Anna Hrušovské

26.04.2018

Príloha č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DCOM

Príloha č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému sy

neuvedená

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS

Obec Dolné Lovčice

17.04.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č.2/2018/OPPaCR

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č.2/2018/OPPa

12 500,00 EUR dvanásťtisícpäťsto eur

Obec Dolné Lovčice

TTSK

17.04.2018

Zmluva o zabezpečení straostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku pri Kaplnke v Trnave

2018 -17- 4

Neuvedené

Združenie na ochranu zvierat Trnava

Obec Dolné Lovčice

17.04.2018

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie č.2-2018-OPPaCR

2-2018-OPPaCR

12 500,00 EUR dvanásťtisícpäťstoeur

Obec Dolné Lovčice

TTSK

09.04.2018

Nájomná zmluva č.90/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-90-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Drgoň František

Obec Dolné Lovčice

04.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

PROROZVOJ,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

28.03.2018

Nájomná zmluva č.341/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-341-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Franková Antónia

Obec Dolné Lovčice

27.03.2018

Nájomná zmluva č.334/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-334-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Karelová Jarmila

Obec Dolné Lovčice

26.03.2018

Nájomná zmluva č.315/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-315-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Ďuriš Augustín

Obec Dolné Lovčice

21.03.2018

Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva

2018-21-3

neuvedená

PLANTEX, s.r.o., 417, 92208 Veselé pri Piešťanoch

Obec Dolné Lovčice

28.02.2018

Zmluva č. 2811950 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č.2811950

neuvedená

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s., Priemyselná 4885/10, 92101 Piešťany

Obec Dolné Lovčice

16.02.2018

Nájomná zmluva č.326/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-326-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Juriš František

Obec Dolné Lovčice

24.01.2018

Nájomná zmluva č.345/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebiskuna miestnom pohrebisku

Z-HM-345-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Kolenová Iveta

Obec Dolné Lovčice

17.01.2018

Nájomná zmluva 32/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-32-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Májek Anton

Obec Dolné Lovčice

15.01.2018

Nájomná zmluva č.140/2018 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-140-2018

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Hrušovská Emília

Obec Dolné Lovčice

22.12.2017

Dodatok k zmluve č.S98T101180 o zvoze a skládkovaní odpadu

Dodatok k zmluve č.S98T101180 o zvoze a skládkovan

Neuvedené

FCC Trnava,s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

18.12.2017

Nájomná zmluva č.33/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-33-2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Kútna Renáta

Obec Dolné Lovčice

13.12.2017

Nájomná zmluva č.104/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-104-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Huňadyová Martina

Obec Dolné Lovčice

13.12.2017

Nájomná zmluva č.48-2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-48-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Moško Mikuláš

Obec Dolné Lovčice

12.12.2017

Nájomná zmluva č.351/2017 o užívaní hrobového miesta na pohrebisku

Z-HM-351-2017

27,00 EUR dvadsaťsedem eur

Iľaščíková Mária

Obec Dolné Lovčice

11.12.2017

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakald

1-2017

neuvedená

ELEKOS

Obec Dolné Lovčice

11.12.2017

Zmluva o vykonávaní výkupu zložiek triedeného zberu komunálnych

1-2017

neuvedená

EKOway s.r.o.

Obec Dolné Lovčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: